Podporujeme

V období prosperity bychom neměli zapomínat na ty, kteří potřebují naši
pomoc. Ceníme si, že mnozí mají vůli, chuť a také schopnosti svůj osud měnit.
Proto podporujeme řadu sociálních, kulturních a sportovních
projektů. Podnikání není jen tvrdý byznys, má svoji lidskou stránku a širší společenský rozměr.
Záleží nám také na kráse prostředí, ve kterém žijeme a které nás obklopuje.

HC OCELÁŘI TŘINEC

CULINARY - ART OF LIVING

SKOKY NÝDEK

PZKO NÝDEK

TK ELÁN TŘINEC

MAC
JAPONSKÉ KUCHAŘSKÉ NOŽE